Kết quả cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học” và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”

Căn cứ quyết định số 124 /QĐ-SGDĐT, ngày 9/3/2017 của Sở GD&ĐT Yên Bái, về việc phê duyệt danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học” và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” cấp tỉnh, năm học 2016 - 2017. Tham dự cuộc thi, trường THPT Mù Cang Chải đã đạt 01 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích, cụ thể như sau:

- Đối với cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học:

+ Đạt giải nhì: 2 học sinh: Vũ Minh HiếuLò Thị Linh Chi lớp 11A1 với sản phẩm “Tỷ lệ vàng và ứng dụng trong thực tiễn” do thầy giáo Trần Huy Thụy hướng dẫn

+ Đạt giải ba:  học sinh Giàng Ngọc Bình lớp 11A1 với sản phẩm “Tìm hiểu về tiềm năng thủy điện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và một số biện pháp tiết kiệm điện năng” do thầy giáo Trần Huy Thụy hướng dẫn; học sinh Sùng Hoài Thu học sinh lớp 12A1 với sản phẩm “Ruộng bậc thang Mù Cang Chải” do cô giáo Trần Thúy Hồng hướng dẫn.

+ Đạt giải khuyến khích: học sinh Lê Quỳnh Trang học sinh lớp 11A1 với sản phẩm “Fan cuồng” do thầy giáo Vũ Văn Trung hướng dẫn.

- Đối với cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học:

+ Đạt giải ba: Thầy giáo Trần Huy Thụy và cô giáo Nguyễn Hồng Tươi giáo viên môn Toán với bài dạy “Tích hợp liên môn trong bài toán thống kê”.

+ Đạt giải khuyến khích: Thầy Hồ Trọng Hiếu giáo viên môn Toán với bài dạy “Phương sai và độ lệch chuẩn”;Lê Thị Thu Hồng và cô Nguyễn Thị Thùy Dương giáo viên môn Ngữ văn với bài dạy “Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh”, cô Phạm Thị Nguyễn Anh giáo viên môn Ngữ văn với bài dạy “Vợ nhặt”.

Cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học" và cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học" nhằm thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo: Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn, góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đồng thời khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn đời sống….

 

Trần Huy Thụy - Trường THPT Mù Cang Chải


In bản tin này