Kết quả Hội thi

Từ ngày 17/3 đến 24/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp THPT và GDTX tỉnh Yên Bái” năm học 2016 - 2017.

Tham dự Hội thi có 32 đơn vị trường học với 123 giáo viên tham dự; trong đó, khối THPT có 23 đơn vị với 109 giáo viên, khối giáo dục thường xuyên có 9 đơn vị với 14 giáo viên. Kết quả đã có 95 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp tỉnh”.

Tham gia Hội thi, mỗi giáo viên thực hiện 3 nội dung, gồm: báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi; thực hiện một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm; thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

Huyện Mù Cang Chải đã có 6 đồng chí giáo viên tham gia hội thi và đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp tỉnh” bao gồm: Thầy giáo Trần Huy Thụy và thầy giáo Vũ Văn Trung giáo viên môn Toán, thầy giáo Hà Văn Đường giáo viên môn Lịch sử, thầy giáo Phạm Khánh Huy, giáo viên môn Thể dục, thầy giáo Nguyễn Duy Ninh, giáo viên môn Ngữ văn của đơn vị trường THPT Mù Cang Chải và thầy giáo Trịnh Xuân Biên, giáo viên môn Vật Lý của trung tâm HNDN&GDTX huyện Mù Cang Chải.  


In bản tin này