Kết quả cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp quốc gia
Căn cứ quyết định số 1762/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017, phê duyệt danh sách cá nhân đoạt giải trong cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, năm học 2016-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cuộc thi, trường THPT Mù Cang Chải đã đạt 01 giải Ba và 02 giải khuyến khích, cụ thể như sau: + Đạt giải Ba là em Sùng Hoài Thu học sinh lớp 12A1 với sản phẩm “Tìm hiểu về kỹ thuật canh tác ruộng bậc thang Mù Cang Chải” do cô giáo Trần Thúy Hồng hướng dẫn; + Đạt giải khuyến khích là các em học sinh: Giàng Ngọc Bình lớp 11A1 với sản phẩm “Tìm hiểu về tiềm năng thủy điện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và một số biện pháp tiết kiệm điện năng”; em Vũ Minh Hiếu và Lò Thị Linh Chi, học sinh lớp 11A1 với sản phẩm “Tỷ lệ vàng và ứng dụng trong thực tiễn” do thầy giáo Trần Huy Thụy hướng dẫn; Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học nhằm thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn đời sống….


In bản tin này